top of page
Abstraktní Marbles

Filozofie pro děti zdůrazňuje tři dovednosti: kritické myšlení, kreativní myšlení, společné zkoumání. Jedná se o proces, kdy účastníci směřují vpřed k nalezení odpovědí. Výsledkem toho je zlepšení kognitivních schopností dětí, rozvinutí emoční inteligence, umění naslouchat druhému, formulování otázek, argumentační schopnosti a rozvoj abstraktního myšlení.

bottom of page