Co je to Filozofie pro děti?

Naší snahou je podpořit dětskou tvořivost, zvídavost a jejich pohled na svět. Vedeme s dětmi dialog, protože vycházíme z předpokladu, že děti jsou schopné filozoficky myslet.

Filozofie pro děti je součástí širší platformy Pink Box, která se zaměřuje na současné myšlení a jejím hlavním cílem je prozkoumávat momenty každodenního života, jež nás mohou vést k sebereflexi. 

Více o nás a o Filozofii pro děti