top of page

FILOZOFICKÉ DÍLNY

Program je vhodný jak pro školní skupiny, tak pro jakoukoliv kulturně vzdělávací akci. Naši nabídku jsme schopni přizbůsobit potřebám škol, knihoven, programu festivalů nebo skupinám rodičů s dětmi. 

Tyrkysový Kámen

PROČ FILOZOFIE PRO DĚTI?

Dovednosti rozvíjené prostřednictvím filozofie (kritické, kreativní a angažované myšlení)

jsou nepostradatelným základem a předpokladem všech aspektů učení. Věříme, že filozofie, stejně jako matematika, fyzika nebo dějepis, má být součástí vzdělávacího kurikula, protože žáky podporuje v jejich motivaci a schopnostech učit se.

 

Program Filozofie pro děti je připraven pro žáky základních a středních škol, ale i menší skupiny dětí. Nezapomínáme ani na dospělé, kterým nabízíme získání dovedností v této oblasti.

bottom of page