FILOZOFICKÉ DÍLNY

Program je vhodný jak pro školní skupiny, tak pro jakoukoliv kulturně vzdělávací akci. Naši nabídku jsme schopni přizbůsobit potřebám škol, knihoven, programu festivalů nebo skupinám rodičů s dětmi. 

Tyrkysový Kámen

PROČ FILOZOFIE PRO DĚTI?

Dovednosti rozvíjené prostřednictvím filozofie (kritické, kreativní a angažované myšlení)

jsou nepostradatelným základem a předpokladem všech aspektů učení. Věříme, že filozofie, stejně jako matematika, fyzika nebo dějepis, má být součástí vzdělávacího kurikula, protože žáky podporuje v jejich motivaci a schopnostech učit se.

 

Program Filozofie pro děti je připraven pro žáky základních a středních škol, ale i menší skupiny dětí. Nezapomínáme ani na dospělé, kterým nabízíme získání dovedností v této oblasti.