top of page
Vyhledat

Návrat do školy po tragické události

Vzhledem k události v prosinci 2023 nemůžeme říct, že by tento rok byl šťastný.

Střelba na FF UK otevřela citlivá témata, která jsou nepochybně spjata s dětmi, žáky, studenty, obecněji se vzděláváním a pobytem ve veřejném prostoru.


Potřebujeme ošetřit, všichni: děti, učitelé, rodiče.


A co v této chvíli může přinést filozofie? Především možnost ZPOMALIT.


Máte nedostatek času? Jste přehlceni administrativou, apod.? Větší rychlost a výkon v tuto chvíli nepomohou.


Frustrace, která po této události přichází a která ji předcházela nevznikla během jednoho dne. Nehledejme viníky v jednotlivcích a vezměme zodpovědnost za svět kolem nás, všichni.


Pokud potřebujeme pomoc, řekněme si o ni. Už na nic nečekejme.


Níže najdete jednoduchý postup, jak můžete téma zkusit otevřít ve svých třídách.

Sdílíme také pár odkazů, ze kterých lze čerpat pro vaši přípravu.

Pokud byste měli jakékoliv další dotazy, neváhejte se na nás obrátit, rádi poskytneme další materiály.


Vraťme se moudřejší, zkušenější, laskavější.Jak otevřít diskuzi po návratu do školy po tragicé události?

Nechte tvorbu otázek na dětech.

Pouze jemně naznačte téma. To se nemusí týkat přímo tragické události, ale například může navazovat na předchozí diskuze, nebo témata, o kterých víte, že ve třídě rezonovala. Ze začátku nechte děti vyslovit, co k tématu vědí, udělejte si takový brainstorming. Následně je k tématu nechte tvořit otázky, můžete pak anonymně nechat hlasovat o nejzajímavější otázce.

Tímto postupem si zaručíte, že otázka bude postavena na úroveň žáků, nebude pro ně příliš těžká, abstraktní, nebo nekonkrétní a především jim nebude předkládáno nic uměle.

Postupujte pomalu. Doptávejte se.

Na kafe s kolegy a kolegyněmi.

Zjistěte si, zda někdo ze třídy nemá blízký, nebo vzdálený kontakt s někým, koho událost zasáhla.

Zpomalte! Hned teď!


V zahranicí k filozofování s dětmi vzniká mnoho metodických materiálů pro vedení diskuzí. Velkou zásobárnou je stránka plato-philosophy.org. Vybrali jsme z ní dva materiály, které mohou poskytnout oporu k otevření citlivých témat, aniž by bylo hned nutné mluvit o konkrétní události. Obě podpory pracují s hudbou a ta může být v tuto chvíli hodně nápomocná.


Organizace Cesta domů má vypracovaný materiál Jak mluvit (nejen) s dětmi o násilí. Jeho velké plus je, že nepomíjí roli médií.


Z našich knih doporučujeme pro otevření citlivých témat titul Kierkegaard a mořská panna. Příběh se ptá po otázkách štěstí a osobní zodpovědnosti. Doporučujeme pro žáky od 7. třídy a studenty SŠ.


Odbornou pomoc a materiály také poskytuje Centrum Locika. Na ty se lze kdykoliv obrátit.


HLAVNĚ SE NEBOJME MLUVIT O VĚCECH KTERÉ JSOU TĚŽKÉ. TO, ŽE S TÍM NEPŘIJDOU SAMI ŽÁCI, NEZNAMENÁ, ŽE NENÍ POTŘEBA VŠE PROBRAT. A POKUD JE TO PRO VÁS PŘÍLIŠ TĚŽKÉ, OSLOVTE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA, KOLEGYNI, PROSTĚ NĚKOHO, KDO VÁM S TÍM MŮŽE POMOC.

Commentaires


bottom of page