top of page
Vyhledat

VÝZKUM FILOZOFIE PRO DĚTI

Aktualizováno: 27. 1. 2022

Program filozofie pro děti prošel řadou výzkumů. My jsme pro představu vybrali jeden z nich, o který bychom se chtěli s vámi podělit, konkrétně se jedná o průzkum z Education Endowment Foundation. Test měl za cíl zkoumat dopad filozofického programu na sociální dovednosti a kognitivní schopnosti dětí, a dále sledoval jak se zlepšila komunikace mezi samotnými žáky a mezi žákem a učitelem. Ve školách se tak sledovali hodnoty, které jsou v našem kontextu důležité pro klíčové kompetence žáků.


Do výzkumu bylo zapojeno 198 škol dohromady se 3601 žáky, trval 5 let a 1 měsíc a byl ukončen teprve nedávno v listopadu 2021.


Filozofie pro děti P4C/PwC (philosophy for/with children) je přístup k výuce a učení, ve kterém se děti účastní filozofického zkoumání. Cílem je zlepšit u dětí komunikativní dovednosti, zvýšit sebevědomí, sebeúctu a také podporovat kognitivní schopnosti. P4C povzbuzuje žáky a učitele, aby spolupracovali kreativním a kritickým způsobem.


Výzkum EEF se zaměřil především na oblasti výchovy a spolupráce. Cílem bylo změřit dopad P4C, jako implementovaného celoškolního přístupu. Ve školách se konaly týdenní lekce, které se postupně začleňovaly do učebních osnov a oborových předmětů. Průzkum nepotvrdil, že by P4C vedlo k nárustu dovedností v matematice a čtení, ale učitelé shodně konstatovali, že pozorují výrazné zlepšení v oblastech sociálních a komunikačních. Důležitým poznatkem však je, že bylo prokázáno zvýšení sebevědomí u dětí, které si byly před tím nejisté. Výsledky také nevykazovaly žádný negativní dopad na studenty. To znamená, že čas ve třídě může být zaměřen na aktivitu P4C, aniž by se snížili výsledky čtení nebo matematiky, či jiné probírané látky.


Důležitým poznatkem průzkumu je zpětná vazba učitelů, kteří se k implementaci P4C staví velmi pozitivně – 96 % ze zapojených učitelů mělo pocit, že žáci zlepšili svou úroveň respektu k názorům ostatních, a 93 % se domnívalo, že žáci zlepšili svou schopnost jasně vyjadřovat své názory.
Přestože hodnocení naznačuje, že učitelům nějakou dobu trvá, než se seznámí s přístupem P4C, více jak polovina škol zapojených do průzkumu i po dvou letech od zahájení v programu P4C pokračovala.


Od žáků, ale i učitelů vyšel pozitivní ohlas na zavádění P4C ve škole, což jim dokonce přišlo zábavné a poutavé. Děti byly povzbuzovány, aby sdílely své názory bez odsuzování a s respektem. Učitelé a vedoucí shodně konstatovali, že školení a průběžná podpora jim umožnily efektivně zapojit P4C v jejich škole.


Obdobné výzkumy bedlivě sledujeme a sami jejich poznatky pozorujeme ve vlastní praxi. Na základě toho, můžeme potvrdit, že po půlročním zavedení filozofie pro děti v pravidelných intervalech má značný pozitivní vliv na skupinu dětí a to především zavedením dialogu a naslouchání mezi samotnými dětmi. Z naší zkušenosti filozofické laboratoře můžeme pozorovat, že žáci se mnohem méně obracejí v hodinách na učitele a to především díky samostatnému myšlení a vhodnému reagování na názory ostatních.

Comments


bottom of page