top of page
29.tif

Filozofická konzultace

Filozofická konzultace pomáhá se zorientovat v otázkách a ve strukturách našeho myšlení. Jejím záměrem není terapeutická práce nebo koučování. Vede klienta pomocí filozofického rozhovoru. Jedná se tak o racionální reflexi, vedenou prostřednictvím otázek. Filozofická konzultace může pomoci zpřehlednit řešené životní situace, upozornit na „slepá místa“ vašeho myšlení.

řízená reflexe

Pomocí filozofického dialogu se zaměříte na rozumění a pochopení struktur a pojmů, které používáte pro své myšlení a jednání.

měkké dovednosti / soft skills

Kromě řešení vámi nastolených otázek si během konzultace rozvíjíte tzv. měkké dovednosti jako jsou například: emoční inteligence, komunikace, vyhodnocování a hledání řešení.

seberozvoj

Ve filozofické konzultaci nejde o stanovení si konkrétních cílů jako při koučingu, ale o pochopení našeho rozhodování a vztahování se ke světu. Lze se věnovat osobním i pracovním otázkám.

online forma

Potkávat se budeme online. Na konzultaci se tak můžete připojit odkudkoliv.

Informace ke konzultacím

Konzultace probíhají online formou a trvají 60 min.

Interval konzultací je možné nastavit podle potřeb klienta 1x týdně, 1x za 14 dní, nebo 1x za měsíc.

Cena 1500,- / 60 min.

Snížená cena 1100,- / 60 min. pro pomáhající profese jako jsou: pedagogický personál, zdravotní personál a pracovníci v sociálních službách.

konzultace je možné domluvit na emailu: pinkbox.kontakt@gmail.com

Kdo povede vaši konzultaci?

Jiří Bartoník je filozof, který studoval filozofii a teologii a absolvoval výcvik filozofických konzultací v Institute Practique Philosophique. Tato kombinace vzdělání a odborného výcviku mu umožňuje poskytovat kvalitní filozofické konzultace a podporu ve filozofickém myšlení a reflexi.

Jiří Bartoník

Vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na filozofii, kde vedl kurz etiky a filozofie pro budoucí pedagogy. Do filozofie se zamiloval díky učebnici občanské výchovy pro střední školy. Od té doby ušel velký kus cesty a uvědomil si, že prehistorická učebnice neodpovídá tomu, jak by filozofie měla vstupova do našich životů.

45D35381-F993-47E3-BD1A-05CB13932D32_edited.jpg

Co o nás říkají?

29.tif
3_edited_edited.png

ZŠ ŠTROSS

V kurzu nám lektoři věnovali mnoho tipů, jak vést filozofické debaty. Cvičili jsme se nejenom ve vedení debat, ale také správnému rozumění, toho, co nám děti chtějí zdělit.
bottom of page