top of page

Školy a další kulturně vzdělávací organizace

Chceme, aby byl dětem, ale i dospělým poskytován prostor pro svobodné myšlení, není však v našich silách filozofovat se všemi, kteří by to uvítali. Proto jsme vytvořili sérii programů pro školy a další organizace, které mohou do svého kurikula zařadit dovednosti filozofování. Čím více nás bude, tím lépe pomůžeme kultivovat společenský dialog.

bottom of page