top of page
Vyhledat

EXISTENCIALISMUS A DOSPÍVÁNÍ 🌿 filozofická práce žáka 9. třídy


O tom, že existenciální otázky děti provází jejich dospíváním, nikdo nepochybuje. To, že filozofie by mohla být jednou z oblastí, která může mladým pomoc nalézat odpovědi, už však každého nenapadne. Většinou se pouze odvoláváme na sílu psychologie a dalšího poradenství.

Proto máme velikou radost, že můžeme představit práci Michala Domanského „Cesta za sebepoznáním“. Michal ji napsal jako žák 9. třídy na Základní škole Květnového vítězství a úspěšně ji obhájil jako svou závěrečnou práci v červnu 2023. Jeho vedoucím práce byl náš lektor Jiří Bartoník, kterého Michal znal z předmětu Filozofování.Cesta za sebepoznáním

Interpretace knihy Kierkegaard a mořská panna

Michal Domanský


Úvod

V této absolventské práci jsem se zaměřil na téma sebepoznání, protože ho považuji za

důležité. Myslím si, že je dobré si uvědomovat a zjišťovat o sobě skutečnosti, které

nám mohou v životě pomoci nebo přinejmenším život usnadnit. Když o sobě víme

více, podle mého názoru, je pro nás jednodušší pochopit, co se kolem nás děje. Proto

jsem si vybral knihu Kierkegaard a mořská panna, která nám může pomoci poznat

sebe sama a vysvětlit, proč je sebepoznání důležité.

Nejprve vysvětlím, jak jsem postupoval při práci s textem a jednotlivými částmi knihy.

Jako první jsem přečetl knihu Kierkegaard a mořská panna a snažil se pochopit, co se

nám snaží její autor naznačit a na základě toho jsem se pokusil o vlastní výklad, který

jsem rozdělil do pěti částí. V nich jsem se pokusil vyzdvihnout důležité aspekty.

Zároveň jsem písemně i ústně odpovídal na otázky mého vedoucího práce, které jsou

uvedeny na konci práce. Na základě pochopení textu a odpovědí na otázky mého

vedoucího, jsem vytvořil vlastní výklad knihy.

1. Zdánlivá volba mořské panny

2. Uvědomění mořské panny

3. Nový svět pro mořskou pannu

4. Změna pohledu mořské panny

5. Sebepoznání mořské panny

Závěr

Otázky ke kapitolám

Seznam použité literatury

DOMANSKÝ, Michal. Cesta za sebepoznáním - Interpretace knihy Kierkegaard a mořská panna. V Praze: ZŠ Květnového vítězství, 2023. Vedoucí práce: BARTONÍK, Jiří.


Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, s využitím uvedených

zdrojů literatury. Použitý text není pouze zkopírovaný.


Poděkování

Chtěl bych poděkovat za odbornou spolupráci a trpělivost mému učiteli Jiřímu

Bartoníkovi, který mi pomohl dostat práci do podoby, jaká je.Názory spolužáků Michala Domanského o předmětu Filozofování si poslechněte na videu zde.


Knihu Kierkegaard a mořská panna, které se Michal věnuje ve své práci, najdu zde.


Měli byste zájem o filozofování s dětmi, nebo byste rádi využili filozofické postupy s vašimi kolegy? Podivejte se na naši nabídku služeb. V ní najdete možnosti od filozofických dílen, workshopů pro učitele, až po individuální filozofické konzultace.
Comments


bottom of page